Illustratør Asbjørn Tønnesen og forfatter Margareth Anker.

Illustrasjoner av Asbjørn Tønnesen.